Uczeń na medal

Jak zostać Uczniem na medal?

Czy żeby zostać Uczniem na medal, trzeba mieć same piątki i szóstki, wygrywać wszystkie konkursy i być mistrzem w każdej dziedzinie?

Nie!

Żeby zostać Uczniem na medal, trzeba po prostu jak najlepiej się zachowywać i jak najbardziej się starać. Uczyć się na miarę swoich możliwości, odrabiać zadania domowe, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, próbować sił w konkursach i wydarzeniach szkolnych, poważnie traktować swoje codzienne obowiązki, wszystkich szanować i lubić. Warto też pomyśleć o swoich mocnych stronach i wyróżnić je – może chętnie pomagam innym, a może jestem wyjątkowo sumienny, a może z przyjemnością angażuję się w życie klasy i szkoły? Może lubię zajęcia pozalekcyjne, konkursy, dodatkowe projekty? Naprawdę – w naszej szkole każdy uczeń znajdzie dla siebie pole do popisu! Każdy może odnieść sukces! Każdy może zostać Uczniem na medal! Zapraszamy do rywalizacji! Powodzenia!!!

Tekst: JT

 

Uczeń na medal - wymagania

 

Oto wymagania opracowane przez uczniów z Samorządu Szkolnego wspólnie z Samorządami Klasowymi oraz opiekunem panią Katarzyną Oleksiak – Wicińską:

 

 1. Odpowiednie zachowanie:
 • mówienie słów typu: dzień dobry, do widzenia;
 • otrzymywanie pochwał i uwag pozytywnych od nauczycieli.

 

 1. Szacunek dla nauczycieli i kolegów.
 2. Życzliwość.
 3. Kultura osobista.
 4. Sumienność.
 5. Uczynność.
 6. Sprawiedliwość.
 7. Zaufanie.
 8. Szczerość.
 9. Koleżeńska pomoc.
 10. Systematyczność.
 11. Koleżeńskość.
 12. Zaangażowanie w życie szkoły:
 • czynny udział w konkursach,
 • reprezentowanie szkoły,
 • praca w samorządzie klasowym lub szkolnym,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • wykonywanie dodatkowych prac plastycznych,
 • wysoka frekwencja,
 • dyżury w klasie.

 

 1. Aktywność na lekcji:
 • odrobione prace domowe.

 

 1. Higiena osobista.
 2. Poczucie humoru.
 3. Samoocena.

 

     Tekst: KOW, JT

 

Regulamin konkursu ,,Uczeń na medal”

 

CEL: celem konkursu jest wyłonienie spośród uczniów tych, którzy w sposób szczególny wykazują się kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły i klasy, jak również znają i przestrzegają ustalone normy społeczne.

Zasady:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z kl. I – VIII.

2. Wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami oraz uczniami dokonuje wyboru w obrębie własnego zespołu.

3. Co miesiąc w każdej klasie wybierany jest UCZEŃ NA MEDAL (złoty medal).

4. Uczniowie wybierani są według określonych zasad:

 • · udział w konkursach o różnym zasięgu,
 • · osiągnięcia w konkursach,
 • · udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
 • · praca na rzecz klasy (w Samorządzie Klasowym) i szkoły (w Samorządzie Szkolnym)
 • · zbieranie makulatury, baterii lub innych odpadów przeznaczonych do recyklingu,
 • · włączanie się w akcje charytatywne,
 • · wypełnianie obowiązków uczniowskich (odrabianie prac domowych, aktywność na lekcji, przygotowanie i praca na zajęciach).

Szczególną uwagę przywiązywać się będzie do KULTURY OSOBISTEJ UCZNIA, W TYM DBAŁOŚCI O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ, A TAKŻE ZACHOWANIA NA TERENIE SZKOŁY I POZA NIĄ (klasa, korytarz szkolny, świetlica, stołówka, wycieczki, droga do i ze szkoły).

Nagrody:

1.Wytypowani uczniowie będą prezentowani społeczności uczniowskiej co miesiąc na apelu Samorządu Uczniowskiego, podczas którego otrzymają medale oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

2. Uczeń, który najwięcej razy zostanie wybrany UCZNIEM NA MEDAL, uzyska tytuł UCZNIA ROKU i otrzyma nagrodę podczas uroczystego apelu podsumowującego osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Tekst: KOW, JT

 

 

 

 

Artykuły

Uczeń na medal – luty 2017

2017-03-14
Powiększ zdjęcie

Uroczyste wręczenie złotych odznak dla Uczniów na medal za luty 2017 miało miejsce w niezwykłych okolicznościach – podczas Urodzin świętej Kingi.

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – luty 2017

Uczeń na medal – styczeń 2017

2017-02-20
Powiększ zdjęcie

 Niezwykła obowiązkowość, dbałość o porządek w otoczeniu, staranność, aktywność podczas lekcji i wzorowe zaangażowanie we wszystkie sprawy szkolne – to cechy, dzięki którym wyróżnili się Uczniowie na medal w styczniu 2017.

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – styczeń 2017

Uczeń na medal – grudzień 2016

2017-02-20
Powiększ zdjęcie

Rozdanie nagród w grudniowej sesji konkursu Samorządu Szkolnego na Ucznia na medal miało miejsce w wyjątkowej atmosferze. Wszyscy składali sobie bożonarodzeniowe życzenia, łamali się opłatkiem i śpiewali kolędy.

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – grudzień 2016

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-09-21

Imieniny: Darii, Mateusza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 452587
 • Do końca roku: 101 dni
 • Do wakacji: 277 dni