Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach

  • Kalendarium

    Niedziela, 2022-09-25

    Imieniny: Aureli, Kamila

Rekrutacja 2021/2022 - komunikat ws. publikacji list i składania potwierdzenia woli

W dniu 12 kwietnia br. komisja rekrutacyjna przedstawi listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji zostaną w tym dniu  powiadomieni o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu dziecka drogą mailową lub telefoniczną (na czas epidemii obowiązuje zakaz wstępu osób z zewnątrz na teren szkoły).

Lista zostanie również udsotępniona do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej razem z informacją mailową otrzymają formularz potwierdzenia woli (również do pobrania poniżej).

Oświadczenie to należy wydrukować, uzupełnić, podpisać. Skan/zdjęcie dokumentu należy odesłać drogą elektroniczną na adres:

rekrutacja@sppodstolice.szkolnastrona.pl lub poprzez aplikację vNabor w terminie 12-14 kwietnia br.

Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

Oryginał dokumentu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły po zakończeniu epidemii. 

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły telefonicznie lub mailowo: tel. 12 451 81 59 w godz. 9.00 - 14.00; e-mail sppodstolice@op.pl. Istnieje również możliwość osobistego kontaktu z pracownikiem szkoły po uprzednim umówieniu wizyty.

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka Rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną w dniu  15 kwietnia br.