Uczeń na medal

Jak zostać Uczniem na medal?

Czy żeby zostać Uczniem na medal, trzeba mieć same piątki i szóstki, wygrywać wszystkie konkursy i być mistrzem w każdej dziedzinie?

Nie!

Żeby zostać Uczniem na medal, trzeba po prostu jak najlepiej się zachowywać i jak najbardziej się starać. Uczyć się na miarę swoich możliwości, odrabiać zadania domowe, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, próbować sił w konkursach i wydarzeniach szkolnych, poważnie traktować swoje codzienne obowiązki, wszystkich szanować i lubić. Warto też pomyśleć o swoich mocnych stronach i wyróżnić je – może chętnie pomagam innym, a może jestem wyjątkowo sumienny, a może z przyjemnością angażuję się w życie klasy i szkoły? Może lubię zajęcia pozalekcyjne, konkursy, dodatkowe projekty? Naprawdę – w naszej szkole każdy uczeń znajdzie dla siebie pole do popisu! Każdy może odnieść sukces! Każdy może zostać Uczniem na medal! Zapraszamy do rywalizacji! Powodzenia!!!

Tekst: JT

 

Uczeń na medal - wymagania

 

Oto wymagania opracowane przez uczniów z Samorządu Szkolnego wspólnie z Samorządami Klasowymi oraz opiekunem panią Katarzyną Oleksiak – Wicińską:

 

 1. Odpowiednie zachowanie:
 • mówienie słów typu: dzień dobry, do widzenia;
 • otrzymywanie pochwał i uwag pozytywnych od nauczycieli.

 

 1. Szacunek dla nauczycieli i kolegów.
 2. Życzliwość.
 3. Kultura osobista.
 4. Sumienność.
 5. Uczynność.
 6. Sprawiedliwość.
 7. Zaufanie.
 8. Szczerość.
 9. Koleżeńska pomoc.
 10. Systematyczność.
 11. Koleżeńskość.
 12. Zaangażowanie w życie szkoły:
 • czynny udział w konkursach,
 • reprezentowanie szkoły,
 • praca w samorządzie klasowym lub szkolnym,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • wykonywanie dodatkowych prac plastycznych,
 • wysoka frekwencja,
 • dyżury w klasie.

 

 1. Aktywność na lekcji:
 • odrobione prace domowe.

 

 1. Higiena osobista.
 2. Poczucie humoru.
 3. Samoocena.

 

     Tekst: KOW, JT

 

Regulamin konkursu ,,Uczeń na medal”

 

CEL: celem konkursu jest wyłonienie spośród uczniów tych, którzy w sposób szczególny wykazują się kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły i klasy, jak również znają i przestrzegają ustalone normy społeczne.

Zasady:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z kl. I – VIII.

2. Wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami oraz uczniami dokonuje wyboru w obrębie własnego zespołu.

3. Co miesiąc w każdej klasie wybierany jest UCZEŃ NA MEDAL (złoty medal).

4. Uczniowie wybierani są według określonych zasad:

 • · udział w konkursach o różnym zasięgu,
 • · osiągnięcia w konkursach,
 • · udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
 • · praca na rzecz klasy (w Samorządzie Klasowym) i szkoły (w Samorządzie Szkolnym)
 • · zbieranie makulatury, baterii lub innych odpadów przeznaczonych do recyklingu,
 • · włączanie się w akcje charytatywne,
 • · wypełnianie obowiązków uczniowskich (odrabianie prac domowych, aktywność na lekcji, przygotowanie i praca na zajęciach).

Szczególną uwagę przywiązywać się będzie do KULTURY OSOBISTEJ UCZNIA, W TYM DBAŁOŚCI O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ, A TAKŻE ZACHOWANIA NA TERENIE SZKOŁY I POZA NIĄ (klasa, korytarz szkolny, świetlica, stołówka, wycieczki, droga do i ze szkoły).

Nagrody:

1.Wytypowani uczniowie będą prezentowani społeczności uczniowskiej co miesiąc na apelu Samorządu Uczniowskiego, podczas którego otrzymają medale oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

2. Uczeń, który najwięcej razy zostanie wybrany UCZNIEM NA MEDAL, uzyska tytuł UCZNIA ROKU i otrzyma nagrodę podczas uroczystego apelu podsumowującego osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Tekst: KOW, JT

 

 

 

 

Artykuły

Uczeń na medal – marzec 2019

2019-03-29
Powiększ zdjęcie

Uczniowie na medal – marzec 2019:

Klasa I – Maja Kafel

Klasa II – Gabriela Tomana

Klasa IV – Szymon Bruzda

Klasa V – Zuzanna Sołtys

Klasa VI – Mateusz Bobek

Klasa VII - Emilia Kozioł

Klasa VIII - Piotr Chobot

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – marzec 2019

Uczeń na medal – grudzień 2018

2019-03-16
Powiększ zdjęcie

Uczniowie na medal – grudzień 2018:

Klasa I – Radosław Szromek

Klasa II – Karol Kozioł

Klasa IV – Weronika Bogacz

Klasa V – Wojciech Budziaszek

Klasa VI – Maksymilian Konarski

Klasa VII - Karolina Trzyszczyk

Klasa VIII - Florian Wrona

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – grudzień 2018

Uczeń na medal – październik 2018

2019-03-16
Powiększ zdjęcie

Uczniowie na medal – październik 2018:

Klasa I – Szymon Żołnierczyk

Klasa II – Faustyna Wrona

Klasa IV – Anna Brach

Klasa V – Bartłomiej Miśkiewicz

Klasa VI – Weronika Paluch

Klasa VII - Krystian Szerszeń

Klasa VIII - Mateusz Konarski

 

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – październik 2018

Kalendarium

Środa, 2020-08-05

Imieniny: Emila, Karoliny

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 442669
 • Do końca roku: 148 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!