Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach

  • Kalendarium

    Sobota, 2023-09-23

    Imieniny: Bogusława, Liwiusza

Nasza szkoła dawniej

Historia Szkoły Podstawowej w Podstolicach sięga 1889 r. Informacja ta zawarta jest na stronie tytułowej kroniki szkolnej, na której kronikarz umieścił wpis: „Historya szkoły w Podstolicach od czasu jej założenia t.j. od r 1889”

Początkowo była to szkoła jednoklasowa, w której pracowała jedna nauczycielka. W 1909 roku zatrudniono drugą nauczycielkę, a szkoła nosiła status dwuklasowej, uczącej w jednej sali. w 1924 roku otworzono trzeci oddział, ale nadal szkoła miała tylko jedną salę dydaktyczna.  O tamtych czasach kronika szkolna podaje:

„Nauka na tem cierpiała bo nie można było mieć pełnych godzin, w lecie to jeszcze jako tako szło, ale w jesieni i ziemie nie można było planu wyczerpać. Rada szkol. okręg. nie użyła żadnego przymusu aby gmina wynajęła drugą salę”.

W 1925 roku ówczesna Kierowniczka szkoły – Franciszka Targowska oddała swoje mieszkanie na drugą salę lekcyjną, ale Rada Szkolna Powiatowa nie wyraziła na to zgody. W konsekwencji nauka nadal odbywała się w jednej sali, ale determinacja nauczycielki przyniosła skutek. W październiku 1925 roku władze szkolne zdecydowały o poprawieniu warunków lokalowych. Od tego czasu nauka odbywała się w dwóch salach – pierwsza dla klas: I, II, III, druga dla kas IV i V.

Z dniem 1 marca 1946 roku szkoła uległa reorganizacji. Od tego dnia w szkole pracowało trzech pedagogów, realizujących program pełnej szkoły siedmioklasowej. Wynajęto trzecią salę dydaktyczną.

 

W roku szkolnym 1950/1951 szkoła uległa kolejnej reorganizacji. Przekształcono ją w szkołę sześcioklasową. Od tego roku dzieci z klasy siódmej uczęszczały do zbiorczej szkoły w Sygneczowie. Na szczęście ten stan nie trwał długo. W roku szkolnym 1952/1953 w szkole zatrudniono czwartego nauczyciela  i powrócono do struktury siedmioklasowej. Tak było do roku 1959. Liczba uczniów oscylowała wokół 120.

Od roku  szkolnego 1959/1960 w szkole w Podstolicach realizowany był  nowy program szkoły ośmioletniej. W szkole pracowało pięciu nauczycieli. Nauka odbywała siew klasach łączonych.

W latach 1967 – 1973 wzrastała liczba dzieci. Dlatego zatrudniono szóstego nauczyciela i zaprzestano nauki w klasach łączonych.

Od 1972 roku kierownictwo szkoły wspólnie z Komitetem Rodzicielskim czyniło starania o nową szkołę. Były jednak poważne trudności, bowiem reorganizacja szkolnictwa szła w kierunku przekształcania małych szkół na szkoły czteroklasowe. Tak też było w Podstolicach.

Ale determinacja mieszkańców Podstolic, by stworzyć dla swoich dzieci godne warunki nauki okazała się bardzo silna. W efekcie wysiłkiem całej społeczności wsi w 1997 roku Podstolice doczekały się nowego i pięknego budynku szkolnego. W 1998 roku szkole na dano imię Św. Kingi, a mieszkańcy wsi ufundowali  jej sztandar.