Akademia sukcesu


Jeszcze raz o indywidualizacji słów kilka …czyli projekt AKADEMIA SUKCESU!


Rok szkolny 2013/2014 jest  II etapem  realizacji projektu : Akademia sukcesu – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Wieliczka. Projekt jest  współfinansowany prze Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju na poziomie I etapu edukacyjnego dla 1 297 uczniów, w tym 701 chłopców i 596 dziewcząt ze szkół podstawowych Gminy Wieliczka.
Realizacja tego celu nastąpi poprzez:
1) zwiększenie dostępności do wsparcia edukacyjnego, wychowawczego i profilaktycznego zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami rozwojowymi uczniów i uczennic;
2) poprawę jakości zaplecza dydaktycznego szkół podstawowych;
3) zminimalizowanie zdiagnozowanych u uczniów i uczennic specyficznych trudności w uczeniu się.


W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 dwudziestu czterech uczniów naszej szkoły z klas I - III skorzystało   z następujących  ciekawych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
  • zajęcia logopedyczne.


W bieżącym roku szkolnym do II etapu realizacji projektu z naszej szkoły  zostało zakwalifikowanych 9 uczniów z klas I - III, którzy  wezmą udział w zajęciach logopedycznych i rozwijających zainteresowania matematyczno – przyrodnicze, rozpoczynając tym samym nową szkolną przygodę – naukę poprzez zabawę, doświadczenie, działanie,  z wykorzystaniem metod aktywnych oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym cyfrowego mikroskopu, oraz innego sprzętu optycznego (lornetek, lunety, teleskopu), gier logopedycznych, programów multimedialnych i tablicy interaktywnej!

 

 

 

 

 

Kalendarium

Piątek, 2019-11-15

Imieniny: Amielii, Idalii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 379361
  • Do końca roku: 46 dni
  • Do wakacji: 224 dni