Uczeń na medal

Jak zostać Uczniem na medal?

Czy żeby zostać Uczniem na medal, trzeba mieć same piątki i szóstki, wygrywać wszystkie konkursy i być mistrzem w każdej dziedzinie?

Nie!

Żeby zostać Uczniem na medal, trzeba po prostu jak najlepiej się zachowywać i jak najbardziej się starać. Uczyć się na miarę swoich możliwości, odrabiać zadania domowe, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, próbować sił w konkursach i wydarzeniach szkolnych, poważnie traktować swoje codzienne obowiązki, wszystkich szanować i lubić. Warto też pomyśleć o swoich mocnych stronach i wyróżnić je – może chętnie pomagam innym, a może jestem wyjątkowo sumienny, a może z przyjemnością angażuję się w życie klasy i szkoły? Może lubię zajęcia pozalekcyjne, konkursy, dodatkowe projekty? Naprawdę – w naszej szkole każdy uczeń znajdzie dla siebie pole do popisu! Każdy może odnieść sukces! Każdy może zostać Uczniem na medal! Zapraszamy do rywalizacji! Powodzenia!!!

Tekst: JT

 

Uczeń na medal - wymagania

 

Oto wymagania opracowane przez uczniów z Samorządu Szkolnego wspólnie z Samorządami Klasowymi oraz opiekunem panią Katarzyną Oleksiak – Wicińską:

 

 1. Odpowiednie zachowanie:
 • mówienie słów typu: dzień dobry, do widzenia;
 • otrzymywanie pochwał i uwag pozytywnych od nauczycieli.

 

 1. Szacunek dla nauczycieli i kolegów.
 2. Życzliwość.
 3. Kultura osobista.
 4. Sumienność.
 5. Uczynność.
 6. Sprawiedliwość.
 7. Zaufanie.
 8. Szczerość.
 9. Koleżeńska pomoc.
 10. Systematyczność.
 11. Koleżeńskość.
 12. Zaangażowanie w życie szkoły:
 • czynny udział w konkursach,
 • reprezentowanie szkoły,
 • praca w samorządzie klasowym lub szkolnym,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • wykonywanie dodatkowych prac plastycznych,
 • wysoka frekwencja,
 • dyżury w klasie.

 

 1. Aktywność na lekcji:
 • odrobione prace domowe.

 

 1. Higiena osobista.
 2. Poczucie humoru.
 3. Samoocena.

 

     Tekst: KOW, JT

 

Regulamin konkursu ,,Uczeń na medal”

 

CEL: celem konkursu jest wyłonienie spośród uczniów tych, którzy w sposób szczególny wykazują się kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły i klasy, jak również znają i przestrzegają ustalone normy społeczne.

Zasady:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów z kl. I – VIII.

2. Wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami oraz uczniami dokonuje wyboru w obrębie własnego zespołu.

3. Co miesiąc w każdej klasie wybierany jest UCZEŃ NA MEDAL (złoty medal).

4. Uczniowie wybierani są według określonych zasad:

 • · udział w konkursach o różnym zasięgu,
 • · osiągnięcia w konkursach,
 • · udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
 • · praca na rzecz klasy (w Samorządzie Klasowym) i szkoły (w Samorządzie Szkolnym)
 • · zbieranie makulatury, baterii lub innych odpadów przeznaczonych do recyklingu,
 • · włączanie się w akcje charytatywne,
 • · wypełnianie obowiązków uczniowskich (odrabianie prac domowych, aktywność na lekcji, przygotowanie i praca na zajęciach).

Szczególną uwagę przywiązywać się będzie do KULTURY OSOBISTEJ UCZNIA, W TYM DBAŁOŚCI O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ, A TAKŻE ZACHOWANIA NA TERENIE SZKOŁY I POZA NIĄ (klasa, korytarz szkolny, świetlica, stołówka, wycieczki, droga do i ze szkoły).

Nagrody:

1.Wytypowani uczniowie będą prezentowani społeczności uczniowskiej co miesiąc na apelu Samorządu Uczniowskiego, podczas którego otrzymają medale oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

2. Uczeń, który najwięcej razy zostanie wybrany UCZNIEM NA MEDAL, uzyska tytuł UCZNIA ROKU i otrzyma nagrodę podczas uroczystego apelu podsumowującego osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Tekst: KOW, JT

 

 

 

 

Artykuły

Uczeń na medal – maj 2017

2017-07-05
Powiększ zdjęcie

W czerwcu 2017 pięcioro uczniów z klas II – VI wytypowanych przez swoich kolegów i koleżanki, wychowawców oraz Samorząd Uczniowski otrzymało złoty tytuł Ucznia na medal.

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – maj 2017

Uczeń na medal – kwiecień 2017

2017-06-27
Powiększ zdjęcie

W kwietniu 2017 pięcioro uczniów z klas II – VI wytypowanych przez swoich kolegów i koleżanki oraz Samorząd Uczniowski otrzymało zaszczytny tytuł Ucznia na medal za: reprezentowanie szkoły na występach pozaszkolnych, wytrwałość i sukcesy w rozwijaniu talentów artystycznych, odpowiedzialność, koleżeńskość, umiejętność dotrzymywania słowa, samorządność, stwarzanie miłej atmosfery w klasie. Wiele z tych zasług, choć wyróżniły się nimi dzieci, cechuje niezwykła dojrzałość i – wraz z uśmiechem i poczuciem humoru – poważne podejście do obowiązków szkolnych. Gratulujemy wszystkim złotym medalistom!

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – kwiecień 2017

Uczeń na medal – marzec 2017

2017-06-27

W marcu 2017 pięcioro uczniów z klas II – VI wytypowanych przez swoich kolegów i koleżanki oraz Samorząd Uczniowski otrzymało z rąk Pani Dyrektor złotą odznakę dla Ucznia na medal za: reprezentowanie szkoły w konkursach na poziomie ogólnopolskim, rozwijanie talentów artystycznych, obowiązkowość, systematyczność, koleżeńskość, wzorową postawę na lekcjach,  udział w zajęciach dodatkowych oraz pracę na rzecz klasy i szkoły. Co za wspaniały zestaw zalet! Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom!

Czytaj więcej o: Uczeń na medal – marzec 2017

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-09-21

Imieniny: Darii, Mateusza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 452559
 • Do końca roku: 101 dni
 • Do wakacji: 277 dni