Innowacja pedagogiczna „Szacunek to podstawa”

Wartości etyczne stanowią podstawę naszych wyborów. Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców opracowała propozycję działań profilaktyczno – wychowawczych mających na celu wspieranie pozytywnych wartości respektowanych przez dzieci i młodzież szkolną.

Najważniejszym elementem Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wprowadzenie ucznia w świat wartości etycznych, które skłaniają go do podejmowania odpowiednich decyzji oraz prowadzą w kierunku pełnej dojrzałości.  Umożliwia to uczniowi zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, którego podstawę stanowią: ofiarność, altruizm, współpraca, solidarność, godność osobista i szacunek dla godności innych osób, tolerancja, pracowitość i odpowiedzialność. Podłożem wszystkich wymienionych wartości jest szacunek – zarówno dla siebie, jak i dla innych. Aby ułatwić uczniom wejście w świat wartości etycznych, w szkole zostanie przeprowadzona innowacja pedagogiczna pt. „Szacunek to podstawa” autorstwa Joanny Tebień.

 

Innowacja pedagogiczna „Szacunek to podstawa”:

Etap 1. Określanie i definiowanie wartości.

Zbudowanie z uczniami w klasach „mówiących ścian” ze słowniczkiem wartości w kształcie „cegiełek” takich jak: szacunek, ofiarność, altruizm, solidarność, patriotyzm, dobro, piękno, prawda, przyjaźń, rodzina, pracowitość, odpowiedzialność, godność, empatia, współpraca, tolerancja, uczciwość, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, sprawiedliwość, wrażliwość, odwaga, szczęście, samodyscyplina, mądrość, oddanie, edukacja i in. Wyróżnienie szacunku jako podstawy innych wartości.

Etap 2. Rangowanie wartości.

Budowa przez uczniów na „mówiących ścianach” „domków” z „cegiełek” wartości – takich jak szkoła, dom rodzinny, własny przyszły dom, przyszłe miejsce pracy itd.; wybór wartości na fundamenty, ściany, drzwi, okna, spoiwo itd. Promocja szacunku jako wartości fundamentalnej. Prezentacja prac plastycznych (w tym przestrzennych) na korytarzach szkoły.

Etap 3. Promocja wartości w środowisku uczniowskim.

„Dzień otwarty” domków zbudowanych z cegiełek wartości – wzajemne „zwiedzanie” domków przez uczniów i uzasadnianie, dlaczego te, a nie inne wartości stanowią fundament, drzwi, okna, spoiwo budowli itd.

Etap 4. Promocja wartości w środowisku lokalnym

Zamieszczenie zdjęć i opisów z realizacji projektu na stronie internetowej szkoły. Publikacja wywiadów z uczniami. Zaproszenie rodziców na wystawę.

Termin realizacji: listopad 2017 – marzec 2018.

Podstolice, październik 2017

Tekst: JT

Galeria

Powiększ zdjęcie

Kalendarium

Wtorek, 2019-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 385173
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 199 dni