Prezentacje uczniów w ramach kontynuacji innowacji pedagogicznej autorstwa Joanny Tebień „Klasa z charakterem, czyli charakter z klasą”

„Wychowanie to obdarzanie człowieczeństwem – obdarzanie dwustronne”

św. Jan Paweł II

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach została zrealizowana innowacja pedagogiczna autorstwa Joanny Tebień „Klasa z charakterem, czyli charakter z klasą”.

Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klas IV – VI, prezentując swoim kolegom i koleżankom różnorodne pasje i zainteresowania – sportowe, artystyczne, intelektualne. W tym roku szkolnym na prośbę uczniów innowacja była kontynuowana.

13 marca 2017 roku zaprezentowali się:

Mateusz Bobek – obserwacje za pomocą teleskopu

Adam Molus – hodowla gołębi królewskich

Katarzyna Gawor balet klasyczny

Gabriela Kozioł pies najlepszym przyjacielem człowieka

Zofia Kozioł – nauka rysowania

Karolina Trzyszczyk, Justyna Profic, Emilia Kozioł –  jeszcze raz o tym, jak dobrze mieć psa

Karolina Trzyszczyk i Justyna Profic – o tym, że kota też Uśmiech

Wiktoria Bobek, Katarzyna Gawor, Justyna Profic – i rybki akwariowe

Marek Żywar i Aleksander Kaszowskidrony – narzędzie XXI wieku

Florian Wrona – gra w szachy, udział w konkursach i turniejach szachowych

Kamil kmita i Jakub Sroka siatkówka, nasza narodowa reprezentacja

Kacper Dziedzic, Justyna Profic – tajniki wędkarstwa

Łukasz Łyda i Jakub Ślusarczyk – samochody

Wiktoria Bobek i Karolina Trzyszczyk – hodowla gryzoni – świnki morskie, chomiki

 

Udział nauczyciela i wychowawcy w tak ambitnym zadaniu jak obdarzanie dziecka człowieczeństwem jest w warunkach współczesnej cywilizacji prawdziwym wyzwaniem. Formowanie wartościowego charakteru poprzez stwarzanie możliwości pełnego rozwoju osobowości może jednak dać uczniom szansę zarówno na samodoskonalenie,  jak i na ich czynny udział w życiu społecznym. Wyrabianie takich cech i postaw jak: ciekawość poznawcza, umiejętność dążenia do celu, myślenie krytyczne, zdolność do samostanowienia i uczenia się przez całe życie powinno wspierać trudny proces kształtowania się młodej tożsamości ludzkiej poddanej presji wszechobecnych mediów i popkultury wirtualnej. Taki proces wychowawczy, nastawiony na rozwój osobisty i osobowy, ma charakter „dwustronny” i z założenia przewiduje udział uczniów w tworzeniu pozytywnych relacji międzyludzkich, wymianę pasji i zainteresowań, otwartość na innych oraz chęć do współdziałania i budowania twórczego życia. Myśl św. Jana Pawła II o wychowaniu jako dwustronnym obdarzaniu się człowieczeństwem odnosi się w tym kontekście nie tylko do relacji między uczniem a nauczycielem, ale i do relacji między samymi uczniami, którzy mają uczyć się od siebie nawzajem, poznawać oraz  inspirować w realnej rzeczywistości i tam doskonalić swoje więzi, charaktery i życie.

Głównym celem innowacji „Klasa z charakterem, czyli charakter z klasą” są zatem uczniowskie prezentacje ciekawych zainteresowań, pasji i hobby mające na celu rozwój osobowości uczniów oraz wskazanie im alternatywy dla wszechobecnego komputera i Internetu. Innnowacja pedagogiczna „Klasa z charakterem, czyli charakter z klasą” miała za zadanie przedstawić uczniom taką alternatywę dla świata Internetu, aby ukształtować w nich pozytywne cechy charakteru, tj. właśnie tytułowy charakter z klasą: wrażliwość i komunikatywność społeczną, aktywność intelektualną i fizyczną, kreatywność, uczenie się przez całe życie (w tym od innych i dla innych) oraz umiejętność stawiania sobie i realizacji wybranych celów dla wszechstronnego rozwoju osobowości. Co najważniejsze, uczniowie uczyli się od siebie nawzajem, aranżując pokazy oraz przygotowując prezentacje, także  multimedialne. Rola nauczyciela miała jedynie charakter wspierający. Innowacyjność przedsięwzięcia polegała jednak przede wszystkim na stworzeniu uczniom możliwości wzajemnego rozwoju osobowości poprzez wymianę ich zainteresowań, pasji i hobby wykraczających poza świat komputera i Internetu, a tym samym dających dzieciom szansę na kontakt i twórcze działanie w świecie realnym. Pasje sportowe rozbudziły w uczniach szacunek dla wysiłku ciała i ducha, wytrwałość i umiejętność dążenia do celu, a pielęgnowane – dały zdrowie, nawyk aktywnego spędzania czasu i zdolność do pracy w grupie. Zainteresowania intelektualne rozwinęły u dzieci wiedzę, ciekawość świata, zdolność krytycznego i logicznego myślenia, otworzyły na świat wartości i norm moralnych. Hobby artystyczne pozwoliły rozwinąć talenty plastyczne i manualne, a także wykształciły kreatywny stosunek do rzeczywistości. Co istotne, wszystkie nowe aktywności przyniosły efekty profilaktyczne i pozwoliły zminimalizować ewentualne negatywne skutki zagrożeń Internetowych. Nowatorstwo innowacji „Klasa z charakterem, czyli charakter z klasą” tkwiło także w metodzie przekazu treści, tj. między samymi uczniami. Uczeń z klas IV – VI może stanowić już dla rówieśnika autorytet koleżeński i jako taki – może w wiarygodny sposób imponować mu wiedzą, atrakcyjną pasją czy ciekawą aktywnością „z klasą”. Uczenie się od innych, z innymi i dla innych to umiejętności pozwalające dziecku robić postępy przez całe życie, warto więc stworzyć mu możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, a szczególnie w oderwaniu od współczesnych zagrożeń Interentowych i medialnych.

Podstolice, marzec 2017

Tekst i zdjęcia: Joanna Tebień

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Kalendarium

Wtorek, 2019-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 385186
  • Do końca roku: 21 dni
  • Do wakacji: 199 dni