Mój OK zeszyt – wiem, dokąd zmierzam - innowacja pedagogiczna w klasie drugiej

          OK zeszyt wykorzystuje ocenianie kształtujące do pracy z zeszytem ucznia i budowanie partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu. OK zeszyt jest własnością uczniów i pomaga im się uczyć, a dla nauczycieli stanowi pomoc przy monitorowaniu ich pracy oraz wyciąganiu wniosków do planowania nauczania. W OK zeszytach znajdą się cele lekcji, kryteria sukcesu oraz Podsumowanie i refleksje, z czasem zeszyty zostaną wzbogacone o inne elementy oceniania kształtującego.

 

Główną zaletą wprowadzania Ok zeszytu jest to, że uczeń z odtwórcy staję się kreatywnym i samodzielnym twórcą swojego procesu kształcenia. Jest on bardziej aktywny i świadomy, do czego dąży. Ocenianie kształtujące pozwala zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności ucznia, jego potrzeby w rozwijaniu, tak potrzebnych dziś, kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich. To sposób uczenia się rozumiany, jako działanie ucznia.

  

Cel główny:  Wsparcie uczniów w uczeniu się stosując elementy oceniania kształtującego w pracy na lekcji

Cele szczegółowe:

 • Pogłębianie samoświadomości uczniów w aspekcie ich indywidualnych stylów, metod i narzędzi uczenia się
 • Rozwijanie odpowiedzialności za proces uczenia się
 • Motywowanie do nauki
 • Nauczenie uczenia się
 • Wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań i celu, jakim jest nauka sama w sobie
 • Wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania, dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej
 • Rozwijanie kreatywności ucznia
 • Aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań
 • Dbanie o estetykę zeszytów

Galeria

Powiększ zdjęcie

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-09-21

Imieniny: Darii, Mateusza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 452560
 • Do końca roku: 101 dni
 • Do wakacji: 277 dni