Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach

  • Kalendarium

    Sobota, 2023-09-23

    Imieniny: Bogusława, Liwiusza

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Informacja o liczbie wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023:

  • Oddział Przedszkolny - grupa 3-4 latków: 4 miejsca
  • Klasa I: 8 miejsc

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 13-14 czerwca br.

1 marca 2022 r. ruszyła rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie.

Informacje o terminach rekrutacji dostępne są pod adresem:

https://www.wieliczka.eu/pl/201129/28795/informacja-o-terminach-rekrutacji-na-rok-szkolny-222-223.html

 REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces rekrutacji do oddziału przedszkolnego już jest aktywny i  znajduje się  pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Dzieci zamieszkałe w Podstolicach przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia, które należy złożyć w systemie elektronicznym. Podpisany wydruk zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 14 marca. 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (spoza Podstolic) przyjmowane są do klasy pierwszej po złożeniu wniosków w systemie elektronicznym. Dostęp do platformy będzie aktywny

od 17 marca 2022 r.

Podpisany wydruk wniosku należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 30 marca 2022 r.

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji do klasy pierwszej: 10

Dostęp do platformy internetowej obsługującej proces składania wniosków w rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej znajduje się pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka/News