Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach

 • Kalendarium

  Niedziela, 2022-09-25

  Imieniny: Aureli, Kamila

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym projekcie "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Autorem Projektu jest p. Ludmiła Fabiszewska
Patronat Honorowy:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Łódzki Kurator Oświaty
 • Fundacja Niepodległa
 • Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
 • Robert Halik - Bliżej Przedszkola
 • Telewizja Aleksandrowski Kurier

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/2022

Główne założenia i cele :

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych,
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii
 • wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw i znajomości swojej wartości jako człowieka.

Realizacja działań projektowych jest zaplanowana od 25 września 2021 roku do 25 czerwca 2022 roku.
Koordynator projektu:
Beata Ćwiertnia