Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY
2017/2018

Przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I-VII będą korzystać z bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych, zakupionych przez szkołę.

 

Zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach

w roku szkolnym 2017/2018

 

KLASA I

LP

Edukacja (przedmiot)

Nr w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo, miejsce i rok wydania

Nr dopuszczenia

Imię i nazwisko nauczyciela

uwagi

1.

Edukacja wczesnoszkolna

SP/I/1

1.Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Podręcznik część 1 , 2 , 3 , 4;

B. Stępień, E. Hryszkiewicz,

J. Winiecka-Nowak

 

2.Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna,  Podręcznik część 1 i 2;

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

 

1.Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – ćwiczenia część 1 , 2 , 3 , 4

B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka-Nowak

 

2.Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna,  ćwiczenia część 1 i 2.

K. Bielenica, M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

 

3. Muzyka.

M. Gromek , G. Kilbach

Nowa Era

790/1/2017

Maria Lebiest

 

2.

Język angielski

SP/I/2

Tiger 1

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

 

Tiger 1- ćwiczenia

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

Macmillan

836/1/2017

Katarzyna Oleksiak-Wicińska

 

3.

Religia

SP/I/3

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – podręcznik i ćwiczenia

Autorzy:  red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,

św. Stanisław, Kraków 2012

AZ-11-01/10-KR-2/12

Elżbieta Gawor

 

 

KLASA III

LP

Edukacja (przedmiot)

Nr w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo, miejsce i rok wydania

Nr dopuszczenia

Imię i nazwisko nauczyciela

uwagi

1.

Edukacja wczesnoszkolna

SP/III/1

Nasz szkoła  - podręcznik

Maria Lorek Monika Zatorska

 

 

Matematyka – Nasza szkoła

Agata Ludwa Maria Lorek

 

 

Elementarz XXI w. ćwiczenia   - edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

K . Bielenica, M. Bura, M. Gromek

 

 

Zajęcia komputerowe- podręcznik z ćwiczeniami + CD

 

Elementarz XXI wieku Muzyka klasa III,

M. Gromek, G.Kilbach

MEN

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

2014

 

 

 

 

Michał Kęska

 

 

Nowa Era

Dopuszczony do użytku szkolnego z mocy prawa

 

 

 

 

2016/2017

 

 

 

 

 

228/3/2011

 

404/5/2014

404/6/2014

Romana Woźniak

 

2.

Język angielski

SP/III/2

Tiger 3 (podręcznik wieloletni)

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan

673/3/2016

Katarzyna Oleksiak-Wicińska

 

3.

Religia

SP/III/3

Przyjmujemy Pana Jezusa – podręcznik i ćwiczenia

Autor: red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław, Kraków 2014 

AZ-13-01/10-KR-3/15

ks. Robert Kumela

 

 

KLASA IV

LP

Edukacja (przedmiot)

Nr w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo, miejsce i rok wydania

Nr dopuszczenia

Imię i nazwisko nauczyciela

uwagi

1.

Język polski

SP/IV/1

Nowe słowa na start! 4 Podręcznik do  języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

 

4. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Praca zbiorowa

 

NOWA ERA

 

 

Joanna Tebień

 

2.

Język angielski

SP/IV/2

NEW HOT SPOT 1 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Colin Granger

 

Macmillan

690/1/2014/2015

Katarzyna Oleksiak-Wicińska

 

3.

Muzyka

SP/IV/3

Lekcja muzyki

M.Gromek, G. Kilbak

Nowa Era,

852/1/2017

Elżbieta Gawor

 

4.

Historia

SP/IV/4

„Wczoraj i dziś” klasa 4 ,

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski.

 

„Wczoraj i dziś” klasa 4. Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Nowa Era,

 

Małgorzata Rosołowska

 

5.

Przyroda

SP/IV/5

Tajemnice przyrody – podręcznik do przyrody dla klasy IV

M. Marko-Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer.

 

Tajemnice przyrody – zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy IV

J. Golonko, U. Moździerz, J. Stawarz, I. Wróbel.

Nowa Era

863/2017

Agnieszka Pietrzak

 

6.

Matematyka

SP/IV/6

Matematyka 6 z plusem

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

 

Ćwiczenia:

Matematyka 4. Arytmetyka. Wersja B

Matematyka 4. Geometria. Wersja B

Matematyka 4. Zbiór zadań

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki, K. Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/1/2017

Renata Szot

 

7.

Informatyka

SP/IV/7

Lubię to!

M. Kęska

Nowa Era

847/1/2017

Renata Szot

 

8.

Technika

SP/IV/8

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwratej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era,

Warszawa 2013

295/1/2017

Renata Szot

 

9.

Religia

SP/IV/9

„Słuchamy Pana Boga”, red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław, Kraków 2012

AZ-21-01/10-KR-3/12

Elżbieta Gawor

 

 

 

KLASA V

LP

Edukacja (przedmiot)

Nr w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo, miejsce i rok wydania

Nr dopuszczenia

Imię i nazwisko nauczyciela

uwagi

1.

Język polski

SP/V/1

SŁOWA NA START. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1: kształcenie literackie i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

 

SŁOWA NA START. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 2: kształcenie językowe

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era

338/4/2013/2015

 

338/3/2013/2015

Joanna Tebień

 

2.

Język angielski

SP/V/2

New Hot Sport 2 (podręcznik wieloletni)

Colin Granger

Macmillan

690/2/2015

Katarzyna Oleksiak-Wicińska

 

3.

Muzyka

SP/V/3

„I gra muzyka” M. Gromek, G.Kilbach (trzy letni)

Nowa Era, Warszawa 2012

569/2012

Elżbieta Gawor

 

4.

Historia i społeczeństwo

SP/V/4

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V; Autor: G.Wojciechowski

 

„Wczoraj i dziś”, Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część I i II.

Autor: Tomasz Maćkowski

Nowa Era

Warszawa 2013

443/2/2013/2015

Joanna Tebień

 

5.

Przyroda

SP/V/5

„Na tropach przyrody” podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Nowa Era

 

554/2/2013/2015

Agnieszka Pietrzak

 

6.

Matematyka

SP/V/6

Matematyka  z plusem 5

Autor: M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

 

Ćwiczenia – wersja B:

 (2 zeszyty)

Autor: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Z. Bolałek

 

Zbiór zadań klasa 5 - K. Zarzycka, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

773/2/2016

Renata Szot

 

7.

Zajęcia komputerowe

SP/V/7

„Lubię to!”. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Autor: Michał Kęska

Nowa Era

729/2/2016

Renata Szot

 

8.

Zajęcia techniczne

SP/V/8

Jak to działa?

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era,

 

295/2/2010/2015

Renata Szot

 

9.

Religia

SP/V/9

„Wierzmy w Pana Boga”, red. Ks. T.Panuś, ks. A.Kielian, A.Berski

Św. Stanisław, Kraków 2013

KR-22-01/10-KR-11/13

Elżbieta Gawor

 

 

KLASA VI

LP

Edukacja (przedmiot)

Nr w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo, miejsce i rok wydania

Nr dopuszczenia

Imię i nazwisko nauczyciela

uwagi

1.

Język polski

SP/VI/1

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej. Kształcenie literackie i kulturowe. Część I

 

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej. Kształcenie językowe

Marlena Derlukiewicz (część I)

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz (część II)

 

Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6. Ćwiczenia wpisaniu i czytaniu dla szkoły podstawowej

(dwa zeszyty ćwiczeń)

Praca zbiorowa (zeszyt ćwiczeń)

 

Joanna Wróbel (Radzę sobie coraz lepiej)

Nowa Era

338/5/2014/2016 – część I

 

338/6/2016/2016 – część II

Joanna Tebień

 

2.

Język angielski

SP/VI/2

New Hot Spot 3 (podręcznik wieloletni)

C. Granger, K. Stannett

 

New Hot Spot 3 – ćwiczenia

C. Granger, K. Stannett

Macmillan

690/3/2015

Katarzyna Oleksiak-Wicińska

 

3.

Muzyka

SP/VI/3

I gra muzyka

Autor: M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era,

569/2012

Elżbieta Gawor

 

4.

Historia i społeczeństwo

SP/VI/4

Wczoraj i dziś   Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI;

Autor: Grzegorz Wojciechowski

 

WCZORAJ I DZIŚ. Zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część pierwsza i druga

Autor: Tomasz Maćkowski

Nowa Era

 

443/3/2014/2015

 

Małgorzata Rosołowska

 

5.

Przyroda

SP/VI/5

 

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

M. Braun, W. Gajkowski, M. Więckowski

 

Na tropach przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej (nowe wydanie)

M. Braun, W. Gajkowski, M. Więckowski

Nowa Era

554/3/2014/2015

Agnieszka Pietrzak

 

6.

Matematyka

SP/VI/6

Matematyka 6 z plusem

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

 

  1. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Wersja B

Z. Bolałek, A,Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

  1. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Wersja B

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki.

3.   Matematyka 6. Zbiór zadań.

      Nowa wersja

      K. Zarzycka, P. Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

773/3/2016

Renata Szot

 

7.

Zajęcia komputerowe

SP/VI/7

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej

M. Kęska

Nowa Era

729/3/2017

Renata Szot

 

8.

Zajęcia techniczne

SP/VI/8

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej, L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era,

 

295/3/2010/2016

Renata Szot

 

9.

Plastyka

SP/VI/9

Do dzieła.

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/2011

Elżbieta Gawor

 

10.

Religia

SP/VI/10

W Kościele umacniamy wiarę

Autor: red. Ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Św. Stanisław, Kraków 2014

AZ-01-01/10

Elżbieta Gawor

 

 

 

KLASA VII

LP

Edukacja (przedmiot)

Nr w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo, miejsce i rok wydania

Nr dopuszczenia

Imię i nazwisko nauczyciela

uwagi

1.

Język polski

SP/VII/1

Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska – Mróz

 

Zeszyt ćwiczeń z języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Praca zbiorowa

Nowa Era

Warszawa 2017

 

Joanna Tebień

 

2.

Język angielski

SP/VII/2

All clear – podręcznik klasa VII

P. Howartth, P. Reilly, D. Morris

 

All Clear – ćwiczenia klasa VII

P. Howartth, P. Reilly, D. Morris

Macmillan

2017

848/1/2017

Katarzyna Oleksiak-Wicińska

 

3.

Język niemiecki

SP/VII/3

Magnet 1

Giorgio Motta

 

Magnet 1 – ćwiczenia

Giorgio Motta

Lektor Klett

Poznań 2017

788/1/2017

Magdalena Armata

 

4.

Muzyka

SP/VII/4

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

 

Elżbieta Gawor

 

5.

Historia

SP/VII/5

 

Wczoraj i dziś. Klasa 7

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak.

 

Wczoraj i dziś. Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

Warszawa 2017

877/4/2017

Małgorzata Rosołowska

 

6.

Biologia

SP/VII/6

Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

M.Jefimow

 

Puls życia. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec

Nowa Era

Warszawa 2017

 

844/4/2017

Agnieszka Pietrzak

 

7.

Geografia

SP/VII/7

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

R. Malarz, M. Szubert

 

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Knopik, M. Kucharska, R. Przybył, K. Skomorko, A. Witak-Nowakowska

Nowa Era

2017

 

Agnieszka Pietrzak

 

8.

Fizyka

SP/VII/8

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M, Nowotny-Różańska

 

Spotkania z fizyką. Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

B.Piotrowski

Nowa Era

2017

 

 

 

9.

Chemia

SP/VII/9

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

 

Chemia Nowej Ery. Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

M. Mońska, E. Megiel

Nowa Era

2017

785/1/2017

Agnieszka Pietrzak

 

10.

Matematyka

SP/VII/10

Matematyka 7 z plusem. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

M. Dobrowolska

 

Matematyka 7. Zbiór zadań

M. Braun, J.Lech, M.Pisarski

GWO

2017

780/4/2017

Renata Szot

 

11.

Informatyka

SP/VII/11

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

 

Renata Szot

 

12.

Plastyka

SP/VII/12

Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M.Ipczyńska, N. Mrozkowiak

Nowa Era

 

Elżbieta Gawor

 

13.

Religia

SP/VII/13

Spotykamy się z żywym słowem.-Podręcznik do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej

red. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka

Św. Stanisław

Kraków 2012

KR-31-01/10-KR-1/12

Elżbieta Gawor

 

 

 

Podstolice, dnia 23.06.2017 r.

Kalendarium

Sobota, 2018-02-24

Imieniny: Boguty, Bogusza

Statystyki

  • Odwiedziny: 226591
  • Do końca roku: 310 dni
  • Do wakacji: 118 dni