Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach

Misja szkoły:

Szkoła kształcąca kompetencje kluczowe

Przejdź do strony głównej

Sobota, 23 września 2023

Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://sppodstolice.szkolnastrona.pl/bip/p,15,deklaracja-dostepnosci

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi

Podstolice 204, 32-020 Wieliczka

tel.  +48 12 451-81-59 fax. +48 12 451-81-59  
e-mail: sppodstolice@op.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

adres na platformie EPUAP: /sppodstolice/SkrytkaESP

 NIP: 683-15-87-979

REGON: 001098283

Godziny pracy Sekretariatu:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami;
 • mapa strony;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami;
 • mapa strony;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020.09.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Makowiec 
e-mail: sppodstolice@op.pl 
Telefon: 12 451-81-59

Kontakt  dla osób niesłyszacych: https://tlumacz.migam.org/synergia-jacek-krzy%C5%BCaniak

e-mail: sppodstolice@op.pl

tel.: 12 451-81-59

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w mieści się w jednym budynku w Podstolicach nr 204, który nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikowania sie.

Deklarację sporządzono dnia 2020.09.23

 

INFORMACJA
dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z tut. Szkołą przy wykorzystaniu jednej z form:

e-mail na adres sppodstolice@op.pl

fax na numer 12 451-81-59

drogą pocztową na adres Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach, Podstolice 204, 32-020 Wieliczka
W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie - na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2020-09-28 08:44przez:
Opublikowano:2020-09-23 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Podstolicach
Odwiedziny:1421

 • Brak wpisów.